Obowiązek informacyjny

Dla nowych i obecnych subskrybentów newsletteru.

Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim ul. Piłsudskiego 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Został wyznaczony Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@mbpmm.pl .

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Zapisując się do bazy newsletteru, prosimy Cię o podanie wyłącznie Twojego adresu e-mail. Podanie wskazanych informacji jest dobrowolne. Pamiętaj tylko, że bez podania swoich danych osobowych (adresu email) nie będziesz
w stanie zapisać się na newsletter i otrzymywać informacji w nim zawartych.

W jakim celu przetwarzamy wskazane dane osobowe?

Dane osobowe, przetwarzane są w celu realizacji wysyłki newslettera zawierającego informację
o wydarzeniach/nowościach/imprezach organizowanych przez Bibliotekę, na podstawie Twojej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Pamiętaj!

Masz prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Prawo to możesz wnieść drogą elektroniczną lub pocztową na podane poniżej dane:

 • adres e-mail: poczta@mbpmm.pl;
 • adres korespondencyjny: ul. Piłsudskiego 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Przez jaki czas będziemy przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu jakim jest wysyłka newslettera lub do czasu wycofania zgody na jego otrzymywanie z zastrzeżeniem sytuacji, gdy nawiążemy inną relację biznesową. Wówczas okres retencji może ulec wydłużeniu na czas właściwy dla trwania tej relacji biznesowej i trwania dalszego procesu przetwarzania danych osobowych jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat od zakończenia danego celu przetwarzania.

Komu i dlaczego możemy udostępnić dane osobowe?

Dane osobowe udostępniane są:

 • podmiotom, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (podmiot przetwarzający), np. audytorzy, dostawcy usług IT, usług hostingowych,
 • organom publicznym, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Nie przekazujemy danych do podmiotów trzecich z siedzibą w Państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub organizacji międzynarodowych.

Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osoba, której dane dotyczą ma prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii, sprostowania danych osobowych, gdy są nieaktualne, niekompletne lub nieprawidłowe, usunięcia danych osobowych w sytuacjach określonych w art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania w sytuacjach określonych w art. 18 RODO oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora, oraz prawo do przenoszenia danych,
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Wszelkie informacje o wskazanych powyżej prawach, przysługujących na mocy przepisów o ochronie danych osobowych znajdziesz tutaj

Wskazane powyżej prawa możesz wnieść do nas w dowolnym momencie. Prosimy abyś zapoznał się z niezbędnymi informacjami dotyczącymi trybu postępowania, które znajdziesz tutaj.

Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.gov.pl.

 

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie?

Ważne – dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie podlegają one profilowaniu, które wywołuje skutki prawne lub znacząco wpływa na Ciebie.

  Accessibility
  Logo Miejskie Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim przedstawiające pandę.

  MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

  05-300 Mińsk Mazowiecki,
  ul. Piłsudskiego 1a
  www.mbpmm.pl
  poczta@mbpmm.pl

  Licznik odwiedzin

  [wps_visitor_counter]