Biblioteki w powiecie

Funkcja Biblioteki Powiatowej

Od 1999 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim pełni funkcję biblioteki powiatowej (Zgodnie z Uchwałą nr X/106/99 Rady Miejskiej w Mińsku Mazowieckim z dn. 2.09.1999 roku i porozumieniem pomiędzy Starostwem Powiatowym i Miastem Mińsk Mazowiecki).

Biblioteka zapewnia wsparcie merytoryczne oraz sprawuje opiekę instrukcyjno-metodyczną nad 12 bibliotekami gminnymi powiatu mińskiego, w pobliskich miejscowościach: Sulejówek, Halinów, Dębe Wielkie, Stojadła (gmina Mińsk Mazowiecki), Stanisławów, Dobre, Jakubów, Cegłów, Mrozy, Siennica, Latowicz, Kałuszyn.

W powiecie mińskim jest 22 815 aktywnych czytelników, co daje 15% w skali wszystkich mieszkańców powiatu. W rankingu województwa mazowieckiego, na 38 powiatów, powiat miński (w przeliczeniu na 100 mieszkańców) zajmuje wysokie miejsca:

8. miejscu – pod względem liczby czytelników,

21. miejscu – pod względem wypożyczeń,

29. miejscu – pod względem zakupu nowości wydawniczych.

Instruktor ds. bibliotek w powiecie mińskim wspiera, koordynuje prace oraz promuje ich codzienną działalność również w przestrzeni wirtualnej: na portalu społecznościowym Facebook (fanpage: Biblioteki w powiecie mińskim) oraz na blogu (https://bibliotekiwpowiecieminskim.com/).

msulejowek

Miejska Biblioteka Publiczna im. profesora Zbigniewa Wójcika w Sulejówku

ul. Wrońskiego 1 , 05-070 Sulejówek
Wypożyczalnia tel. (22) 783-28-13
Czytelnia/Biuro tel./fax (22) 783-20-13
www.mbpsulejowek.pl
e-mail: mbp@mbpsulejowek.pl

Filia nr 1

ul. Świętochowskiego 15/17
05-071 Sulejówek – Miłosna
tel. (22) 783 55 38
e-mail: f1@mbpsulejowek.pl

Filia nr 2

ul. Idzikowskiego 3
05-070 Sulejówek
tel. (22) 783 10 69
e-mail: f2@mbpsulejowek.pl

gstanislawow

Gminna Biblioteka Publiczna w Stanisławowie

ul. Szkolna 4a, 05-304 Stanisławów
tel. (25) 757 55 82
www.biblioteka.stanislawow.pl
e-mail: gbpstanislawow@op.pl

Filia w Ładzyniu

Ładzyń, ul. Szkolna 4,
05-304 Stanisławów

Filia w Pustelniku

Pustelnik ul. Szkolna 16,
05-304 Stanisławów

gsiennica

Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy

ul. Mińska 33, 05-332 Siennica
tel. 25 757-22-76
www.bibliotekasiennica.pl
e-mail: gbpsiennica@poczta.fm

gmrozy

Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mrozach

ul. Pokoju 1, 05-320 Mrozy
tel. (25) 757 47 02
www.biblioteka.mrozy.pl
e-mail: biblioteka@mrozy.pl

Filia w Jeruzalu

Rynek 15, 05-317 Jeruzal
tel. 25 752 30 54
https://www.facebook.com/BibliotekaJeruzal
e-mail: filiajeruzal@interia.eu

glatowicz

Gminna Biblioteka Publiczna im. Antoniego Kuźniarskiego w Latowiczu

ul. Rynek 6A
05-334 Latowicz

tel. 25 740 21 17

e-mail: bibliotekalat1@o2.pl
http://www.gmina-latowicz.pl/biblioteka/

gjakubow

Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie

ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów
tel. (25) 757 93 28
http://biblioteka.jakubow.pl
e-mail: biblioteka@jakubow.pl

gdobre

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrem

ul. Szkolna 3, 05-307 Dobre
tel. (25) 757 15 20
https://gok.gminadobre.pl/
e-mail: bibliad@op.pl

gdebewielkie

Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim

ul. Strażacka 1, 05-311 Dębe Wielkie
tel. (25) 752 48 16
https://gbpdebewielkie.pl/
e-mail: biblioteka@gbpdebewielkie.pl

gceglow

Gminna Biblioteka Publiczna - Kulturoteka w Cegłowie

ul. Piłsudskiego 22, 05-319 Cegłów
tel. (25) 757-01-81
www.bibliotekaceglow.pl
e-mail: gbp@bibliotekaceglow.pl

mt_ignore:Mińsk Maz

Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach

Stojadła, ul. Południowa 20
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. (25) 758 03 52
www.bp-gminamm.pl
e-mail: gbpminskmazowiecki@onet.eu

ghalinow

Biblioteka Publiczna Gminy Halinów

ul. Warszawska 5, 05-074 Hipolitów
tel. (22) 783 60 09
www.biblioteka.halinow.pl
e-mail: biblioteka@halinow.pl

Filia w Okuniewie

Okuniew, ul. Rynek 82, 05-074 Halinów
tel. (22) 769 90 35
e-mail: okuniew.bibl@op.pl

gkaluszyn

Biblioteka Publiczna w Kałuszynie

ul. Warszawska 39, 05-310 Kałuszyn
tel: (25) 757 60 85

biblioteka@bibliotekakaluszyn.pl

http://www.bibliotekakaluszyn.pl

  Accessibility
  Logo Miejskie Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim przedstawiające pandę.

  MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

  05-300 Mińsk Mazowiecki,
  ul. Piłsudskiego 1a
  www.mbpmm.pl
  poczta@mbpmm.pl

  Licznik odwiedzin

  [wps_visitor_counter]