Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Akceptuję

Miejska Biblioteka Publiczna
w Mińsku Mazowieckim

Zdjecie_biblioteki4.jpg

indeks
Informacja przekazywana na podstawie art. 13

Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (dalej: RODO)

dotycząca przetwarzania danych osobowych Czytelników Biblioteki

Szanowni Czytelnicy,

W celu zapisu do Biblioteki, niezbędne są nam Państwa dane osobowe. Podawane są one dobrowolnie, jednakże bez ich podania nie ma możliwości skorzystania z naszych usług, ponieważ sami, jako instytucja publiczna, jesteśmy zobligowani przez przepisy prawa, aby takie dane zbierać i przetwarzać.  

Poniżej przedstawiamy wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1a w Mińsku Mazowieckim, 05-300 Mińsk Mazowiecki, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy ma prawo kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • udostępnianie materiałów bibliotecznych,
  • wysyłanie przypomnień o terminie zwrotu materiałów bibliotecznych,
  • statystyka publiczna,
  • umożliwienie dostępu do publikacji elektronicznych,
  • udostępnienie Internetu,
  • umożliwienie skorzystania z innych naszych usług,
  • promowanie działalności Biblioteki poprzez umieszczanie na naszych stronach zdjęć z wydarzeń przez nas organizowanych,
  • ewentualne postępowanie egzekucyjne i windykacyjne.

Dobrowolność czy obowiązek podania danych

Dane identyfikacyjne podawane są obowiązkowo: musimy je zweryfikować z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości, ze względu na szczególny obowiązek prawny dotyczący ochrony dóbr kultury narodowej.

Dane kontaktowe (e-mail, telefon) podawane są całkowicie dobrowolnie na podstawie wyrażonej zgody. Niepodanie tych danych nie będzie wiązało się z żadnymi przykrymi konsekwencjami, jednak możliwość łatwego kontaktu jest korzystna dla obydwu stron.

Dane statystyczne podawane są dobrowolnie, ale w związku z ustawą o statystyce publicznej zależy nam, by zostały podane. Dane te nie będą łączone z innymi danymi, a do Głównego Urzędu Statystycznego udostępnimy wyłącznie dane liczbowe.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w związku z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

Czas przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres korzystania z Biblioteki i przez 3 lata od momentu zakończenia okresu nieaktywności czytelnika, a także – w razie konieczności – przez czas, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych. Więcej informacji na ten temat w Regulaminie Biblioteki.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, ponadto firmy świadczące na naszą rzecz usługi prawne, doradcze, informatyczne, usługi porządkowania, archiwizowania i niszczenia dokumentów. Odbiorcami danych będą też osoby fizyczne wykonujące obowiązki zlecone na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Prawa osób fizycznych

Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane przetwarzane były tylko w niezbędnym zakresie oraz zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Jednak, jeśli uznają Państwo, że naruszyliśmy te przepisy to macie prawo do złożenia skargi do urzędu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych). Zachęcamy jednak najpierw do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej.

Mają także Państwo prawo, aby w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. 

Ponadto, każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo: dostępu do danych, żądania kopii danych, ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania oraz – tylko  w szczególnych wypadkach – do usunięcia danych i cofnięcia zgody.

Uprawnienia, o których mowa powyżej można zrealizować osobiście składając pisemny wniosek, drogą elektroniczną lub listownie, na wskazane powyżej adresy. Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw znajdują się na naszej stronie internetowej oraz w siedzibie.

Pozostałe informacje

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.