Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Akceptuję

Miejska Biblioteka Publiczna
w Mińsku Mazowieckim

Zdjecie_biblioteki2.jpg

Grecja w hiszpańskich oczach

Grecja w hiszpanskich oczach1 Zapraszamy na pierwszy w tym sezonie wieczór międzykulturowy dla młodzieży i dorosłych prowadzony przez wolontariuszy EVS Fundacji EBU.
Tym razem chcemy przybliżyć kultury nie tylko krajów pochodzenia wolontariuszy, ale również takich miejsc, które z różnych powodów są im bliskie, gdzie się urodzili, podróżowali, lub spędzili część swojego życia.
Na początek Grecja przez hiszpańskie okulary. Irene spędziła w Grecji prawie rok w ramach wymiany studenckiej programu Erasmus. Miała więc okazję z bliska poznać kulturę grecką. Podczas tego wieczoru podzieli się z nami swoimi wrażeniami, opowie o Grecji z hiszpańskiej perspektywy. Jakie istnieją podobieństwa między grecką, hiszpańską a polską kulturą? Które różnice najbardziej rzucają się w oczy? Irene będzie opowiadała w swoim ojczystym języku - będzie to okazja do posłuchania melodyjności języka hiszpańskiego.
Aby każdy mógł czuł się swobodnie i uczestniczyć w spotkaniu bez względu na znajomość języka Irene będzie towarzyszyć polski tłumacz. Na zakończenie wieczoru tradycyjnie posmakujemy przekąski przygotowanej przez prowadzących. Co tym razem będziemy mieli okazję spróbować?

Podwórko Talentów

asia3

Spadamy! Wciąż spadamy! Ale szansa jeszcze jest! Boisko jest wciąż do wygrania! Kliknij raz dziennie, może właśnie Twój "klik" zadecyduje o wygranej?

Zapisz

Rajd po mieście

17 rajd po miescie.2

Czerwiec za pasem: dwie pierwsze czerwcowe niedziele możemy spędzić na dwóch kółkach:  4 czerwca rusza rajd
 "miejski", a w tydzień później  "biblioteczny" ( Odjazdowy Bibliotekarz). Zobacz Regulamin i trasę przejazdu Rajdu Miejskiego.

 

Glowka rajdu

 

Regulamin określa zasady, cele i warunki Rajdu oraz sposoby zachowania się uczestników.Organizatorem Rajdu jest miasto Mińsk Mazowiecki przy udziale Mińskiej Grupy Rowerowej.

TRASA RAJDU

start spod MDK (ul. Warszawska 173),

® ul. Topolowa,

® ul. 11 Listopada z przekroczeniem ul. Warszawskiej,

® ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Armii Ludowej,

® ul. Tartaczna, Zachodnia, Elizy Orzeszkowej,

® ul. Szarych Szeregów, Siedlecka, Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

® ul. Józefa Piłsudskiego, Parkowa,

® przejazd do MDK.

Cele Rajdu:

 • zwiększanie atrakcyjności turystycznej miasta,
 • promocja turystyki rowerowej,
 • wzrost aktywności turystyczno-rekreacyjnej wśród mieszkańców miasta,
 • propagowanie aktywnych form wypoczynku w rodzinnym gronie,
 • promowanie przestrzegania zasad ruchu


Warunki uczestnictwa:

 1. Rajd ma charakter otwarty: mogą wziąć w nim udział mieszkańcy miasta Mińsk Mazowiecki niezależnie od wieku, z zastrzeżeniem:

– osoby poniżej 12 roku życia uczestniczą w Rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.

 1. W Rajdzie biorą udział tylko pojazdy napędzane siłą ludzkich mięśni.
 1. Każdy uczestnik Rajdu musi posiadać sprawny rower, wyposażony zgodnie z zasadami prawa o ruchu
 2. Udział w Rajdzie jest bezpłatny.
 3. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ścisłego wykonywania poleceń organizatora oraz służb porządkowych.
 4. Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu, nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na jego
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie Rajdu: szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po przejeździe, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich, ponadto uczestnicy zobowiązani są do zachowywania się w sposób niezagrażający
 6. Zabrania się noszenia oraz używania niebezpiecznych przedmiotów, broni, materiałów pirotechnicznych, posiadania i spożywania napojów alkoholowych, przyjmowania środków odurzających i substancji psychotropowych, zjeżdżania z trasy rajdu bez zgody
 7. Organizator zapewnia służby porządkowe i informacyjne oraz zabezpieczenie
 8. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy należących do uczestników.
 9. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatorów.
 10. Za niewłaściwe zachowanie zakłócające bezpieczeństwo przejazdu, uczestnicy mogą zostać usunięci z udziału w
 11. Organizator Rajdu uprawniony jest do rejestrowania jego przebiegu przy pomocy urządzeń nagrywających obraz i dźwięk oraz do dalszego przetwarzania


Postanowienia końcowe:

 1. Wszyscy uczestnicy startując w Rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu Rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych
 2. Uczestnik poprzez udział w Rajdzie oświadcza, iż jego stan zdrowia mu na to
 3. Wzięcie udziału w Rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego
 4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

  ® start spod MDK (ul. Warszawska 173),

  ® ul. Topolowa,

  ® ul. 11 Listopada z przekroczeniem ul. Warszawskiej,

  ® ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Armii Ludowej,

  ® ul. Tartaczna, Zachodnia, Elizy Orzeszkowej,

  ® ul. Szarych Szeregów, Siedlecka, Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

  ® ul. Józefa Piłsudskiego, Parkowa,

  ® przejazd do MDK.

   
     

  Cele Rajdu:

  • zwiększanie atrakcyjności turystycznej miasta,
  • promocja turystyki rowerowej,
  • wzrost aktywności turystyczno-rekreacyjnej wśród mieszkańców miasta,
  • propagowanie aktywnych form wypoczynku w rodzinnym gronie,
  • promowanie przestrzegania zasad ruchu

   

   
    C:UsersDyrekcjaAppDataLocalTempmsohtmlclip1�1clip_image002.gif


  Warunki uczestnictwa:

  1. Rajd ma charakter otwarty: mogą wziąć w nim udział mieszkańcy miasta Mińsk Mazowiecki niezależnie od wieku, z zastrzeżeniem:

  – osoby poniżej 12 roku życia uczestniczą w Rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.

  1. W Rajdzie biorą udział tylko pojazdy napędzane siłą ludzkich mięśni.

  1. Każdy uczestnik Rajdu musi posiadać sprawny rower, wyposażony zgodnie z zasadami prawa o ruchu
  2. Udział w Rajdzie jest bezpłatny.
  3. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ścisłego wykonywania poleceń organizatora oraz służb porządkowych.
  4. Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu, nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na jego
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie Rajdu: szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po przejeździe, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich, ponadto uczestnicy zobowiązani są do zachowywania się w sposób niezagrażający
  6. Zabrania się noszenia oraz używania niebezpiecznych przedmiotów, broni, materiałów pirotechnicznych, posiadania i spożywania napojów alkoholowych, przyjmowania środków odurzających i substancji psychotropowych, zjeżdżania z trasy rajdu bez zgody
  7. Organizator zapewnia służby porządkowe i informacyjne oraz zabezpieczenie
  8. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy należących do uczestników.
  9. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatorów.
  10. Za niewłaściwe zachowanie zakłócające bezpieczeństwo przejazdu, uczestnicy mogą zostać usunięci z udziału w
  11. Organizator Rajdu uprawniony jest do rejestrowania jego przebiegu przy pomocy urządzeń nagrywających obraz i dźwięk oraz do dalszego przetwarzania
   
    C:UsersDyrekcjaAppDataLocalTempmsohtmlclip1�1clip_image003.gif

  Postanowienia końcowe:
  1. Wszyscy uczestnicy startując w Rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu Rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych
  2. Uczestnik poprzez udział w Rajdzie oświadcza, iż jego stan zdrowia mu na to
  3. Wzięcie udziału w Rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego
  4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 

trasa rajdu 2017.2

Zapisz

Zapisz