Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Akceptuję

Miejska Biblioteka Publiczna
w Mińsku Mazowieckim

Zdjecie_biblioteki2.jpg

plakat rowery 2018.2

Nadchodzi czas na rowerowe wypady, wycieczki, rajdy ( w dzień, ale też i "po zmroku):-). W najbliższym czasie  czeka nas miejski rajd ulicami Mińska Mazowieckiego( niżej Regulamin) ),
a 1 lipca "Odjazdowy Bibliotekarz".

Głowka Rajdu miejskiego

Organizatorem Rajdu jest miasto Mińsk Mazowiecki

przy udziale Mińskiej Grupy Rowerowej.

Regulamin określa zasady, cele i warunki Rajdu oraz sposoby zachowania się uczestników.

Trasa Rajdu:

 • start spod MDK (ul. Warszawska 173),
 • Topolowa,
 • 11 Listopada z przekroczeniem ul. Warszawskiej,
 • Tadeusza Kościuszki i ul. Jana Pawła II,
 • Tartaczna, Zachodnia, Elizy Orzeszkowej,
 • Szarych Szeregów, Siedlecka, Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
 • Józefa Piłsudskiego, Parkowa,
 • przejazd do MDK.

Cele Rajdu:

 • zwiększanie atrakcyjności turystycznej miasta,
 • promocja turystyki rowerowej,
 • wzrost aktywności turystyczno-rekreacyjnej wśród mieszkańców miasta,
 • propagowanie aktywnych form wypoczynku w rodzinnym gronie,
 • promowanie przestrzegania zasad ruchu drogowego.

Warunki uczestnictwa:

 1. Rajd ma charakter otwarty: mogą wziąć w nim udział mieszkańcy miasta Mińsk Mazowiecki niezależnie od wieku, z zastrzeżeniem:

– osoby poniżej 12 roku życia uczestniczą w Rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.

 1. W Rajdzie biorą udział tylko pojazdy napędzane siłą ludzkich mięśni.
 1. Każdy uczestnik Rajdu musi posiadać sprawny rower, wyposażony zgodnie z zasadami prawa o ruchu drogowym.
 1. Udział w Rajdzie jest bezpłatny.
 1. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ścisłego wykonywania poleceń organizatora oraz służb porządkowych.
 1. Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu, nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na jego trasie.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie Rajdu: szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po przejeździe, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich, ponadto uczestnicy zobowiązani są do zachowywania się w sposób niezagrażający innym.
 1. Zabrania się noszenia oraz używania niebezpiecznych przedmiotów, broni, materiałów pirotechnicznych, posiadania i spożywania napojów alkoholowych, przyjmowania środków odurzających i substancji psychotropowych, zjeżdżania z trasy rajdu bez zgody organizatora.
 1. Organizator zapewnia służby porządkowe i informacyjne oraz zabezpieczenie medyczne.
 1. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy należących do uczestników.
 1. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatorów.
 1. Za niewłaściwe zachowanie zakłócające bezpieczeństwo przejazdu, uczestnicy mogą zostać usunięci z udziału w Rajdzie.
 1. Organizator Rajdu uprawniony jest do rejestrowania jego przebiegu przy pomocy urządzeń nagrywających obraz i dźwięk oraz do dalszego przetwarzania zapisu.

Postanowienia końcowe:

C:UsersDyrekcjaAppDataLocalTempmsohtmlclip1�1clip_image006.jpg

 1. Uczestnik poprzez udział w Rajdzie oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przez organizatora Rajdu w celach promocyjnych i sprawozdawczych imprezy.
 1. Uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na wzięcie udziału w Rajdzie.
 1. Wzięcie udziału w Rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
 1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

C:UsersDyrekcjaAppDataLocalTempmsohtmlclip1�1clip_image007.gif