Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Akceptuję

Miejska Biblioteka Publiczna
w Mińsku Mazowieckim

Zdjecie_biblioteki2.jpg

17 rajd po miescie.2

Czerwiec za pasem: dwie pierwsze czerwcowe niedziele możemy spędzić na dwóch kółkach:  4 czerwca rusza rajd
 "miejski", a w tydzień później  "biblioteczny" ( Odjazdowy Bibliotekarz). Zobacz Regulamin i trasę przejazdu Rajdu Miejskiego.

 

Glowka rajdu

 

Regulamin określa zasady, cele i warunki Rajdu oraz sposoby zachowania się uczestników.Organizatorem Rajdu jest miasto Mińsk Mazowiecki przy udziale Mińskiej Grupy Rowerowej.

TRASA RAJDU

start spod MDK (ul. Warszawska 173),

® ul. Topolowa,

® ul. 11 Listopada z przekroczeniem ul. Warszawskiej,

® ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Armii Ludowej,

® ul. Tartaczna, Zachodnia, Elizy Orzeszkowej,

® ul. Szarych Szeregów, Siedlecka, Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

® ul. Józefa Piłsudskiego, Parkowa,

® przejazd do MDK.

Cele Rajdu:

 • zwiększanie atrakcyjności turystycznej miasta,
 • promocja turystyki rowerowej,
 • wzrost aktywności turystyczno-rekreacyjnej wśród mieszkańców miasta,
 • propagowanie aktywnych form wypoczynku w rodzinnym gronie,
 • promowanie przestrzegania zasad ruchu


Warunki uczestnictwa:

 1. Rajd ma charakter otwarty: mogą wziąć w nim udział mieszkańcy miasta Mińsk Mazowiecki niezależnie od wieku, z zastrzeżeniem:

– osoby poniżej 12 roku życia uczestniczą w Rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.

 1. W Rajdzie biorą udział tylko pojazdy napędzane siłą ludzkich mięśni.
 1. Każdy uczestnik Rajdu musi posiadać sprawny rower, wyposażony zgodnie z zasadami prawa o ruchu
 2. Udział w Rajdzie jest bezpłatny.
 3. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ścisłego wykonywania poleceń organizatora oraz służb porządkowych.
 4. Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu, nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na jego
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie Rajdu: szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po przejeździe, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich, ponadto uczestnicy zobowiązani są do zachowywania się w sposób niezagrażający
 6. Zabrania się noszenia oraz używania niebezpiecznych przedmiotów, broni, materiałów pirotechnicznych, posiadania i spożywania napojów alkoholowych, przyjmowania środków odurzających i substancji psychotropowych, zjeżdżania z trasy rajdu bez zgody
 7. Organizator zapewnia służby porządkowe i informacyjne oraz zabezpieczenie
 8. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy należących do uczestników.
 9. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatorów.
 10. Za niewłaściwe zachowanie zakłócające bezpieczeństwo przejazdu, uczestnicy mogą zostać usunięci z udziału w
 11. Organizator Rajdu uprawniony jest do rejestrowania jego przebiegu przy pomocy urządzeń nagrywających obraz i dźwięk oraz do dalszego przetwarzania


Postanowienia końcowe:

 1. Wszyscy uczestnicy startując w Rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu Rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych
 2. Uczestnik poprzez udział w Rajdzie oświadcza, iż jego stan zdrowia mu na to
 3. Wzięcie udziału w Rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego
 4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

  ® start spod MDK (ul. Warszawska 173),

  ® ul. Topolowa,

  ® ul. 11 Listopada z przekroczeniem ul. Warszawskiej,

  ® ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Armii Ludowej,

  ® ul. Tartaczna, Zachodnia, Elizy Orzeszkowej,

  ® ul. Szarych Szeregów, Siedlecka, Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

  ® ul. Józefa Piłsudskiego, Parkowa,

  ® przejazd do MDK.

   
     

  Cele Rajdu:

  • zwiększanie atrakcyjności turystycznej miasta,
  • promocja turystyki rowerowej,
  • wzrost aktywności turystyczno-rekreacyjnej wśród mieszkańców miasta,
  • propagowanie aktywnych form wypoczynku w rodzinnym gronie,
  • promowanie przestrzegania zasad ruchu

   

   
    C:UsersDyrekcjaAppDataLocalTempmsohtmlclip1�1clip_image002.gif


  Warunki uczestnictwa:

  1. Rajd ma charakter otwarty: mogą wziąć w nim udział mieszkańcy miasta Mińsk Mazowiecki niezależnie od wieku, z zastrzeżeniem:

  – osoby poniżej 12 roku życia uczestniczą w Rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.

  1. W Rajdzie biorą udział tylko pojazdy napędzane siłą ludzkich mięśni.

  1. Każdy uczestnik Rajdu musi posiadać sprawny rower, wyposażony zgodnie z zasadami prawa o ruchu
  2. Udział w Rajdzie jest bezpłatny.
  3. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ścisłego wykonywania poleceń organizatora oraz służb porządkowych.
  4. Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu, nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na jego
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie Rajdu: szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po przejeździe, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich, ponadto uczestnicy zobowiązani są do zachowywania się w sposób niezagrażający
  6. Zabrania się noszenia oraz używania niebezpiecznych przedmiotów, broni, materiałów pirotechnicznych, posiadania i spożywania napojów alkoholowych, przyjmowania środków odurzających i substancji psychotropowych, zjeżdżania z trasy rajdu bez zgody
  7. Organizator zapewnia służby porządkowe i informacyjne oraz zabezpieczenie
  8. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy należących do uczestników.
  9. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatorów.
  10. Za niewłaściwe zachowanie zakłócające bezpieczeństwo przejazdu, uczestnicy mogą zostać usunięci z udziału w
  11. Organizator Rajdu uprawniony jest do rejestrowania jego przebiegu przy pomocy urządzeń nagrywających obraz i dźwięk oraz do dalszego przetwarzania
   
    C:UsersDyrekcjaAppDataLocalTempmsohtmlclip1�1clip_image003.gif

  Postanowienia końcowe:
  1. Wszyscy uczestnicy startując w Rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu Rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych
  2. Uczestnik poprzez udział w Rajdzie oświadcza, iż jego stan zdrowia mu na to
  3. Wzięcie udziału w Rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego
  4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 

trasa rajdu 2017.2

Zapisz

Zapisz