Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Akceptuję

Miejska Biblioteka Publiczna
w Mińsku Mazowieckim

Zdjecie_biblioteki1.jpg

rajd rowerowy3

Start rajdu – ul. Warszawska 173 spod Miejskiego Domu Kultury – ul. Topolowa –
ul. 11 Listopada z przekroczeniem ul. Warszawskiej - ul. Kościuszki – ul. Armii Ludowej –
ul. Tartaczna – ul. Licealna – ul. Piękna – ul. Daszyńskiego – ul. Piłsudskiego z przekroczeniem ul. Warszawskiej –– ul. Parkowa – plac przed Miejskim Domem Kultury – koniec trasy.

MWSnap181

Regulamin „Rajdu rowerowego ulicami miasta”

12 czerwca 2016 r., godz. 10.00, plac przed MDK

Regulamin określa zasady, cele i warunki Rajdu oraz sposoby zachowania
si
ę uczestników. Organizatorem Rajdu jest miasto Mińsk Mazowiecki.

Trasa Rajdu:

Start rajdu – ul. Warszawska 173 spod Miejskiego Domu Kultury – ul. Topolowa –
ul. 11 Listopada z przekroczeniem ul. Warszawskiej - ul. Kościuszki – ul. Armii Ludowej –
ul. Tartaczna – ul. Licealna – ul. Piękna – ul. Daszyńskiego – ul. Piłsudskiego z przekroczeniem ul. Warszawskiej –– ul. Parkowa – plac przed Miejskim Domem Kultury – koniec trasy.

Cele Rajdu:

* zwiększanie atrakcyjności turystycznej miasta,

 * promocja turystyki rowerowej,

* wzrost aktywności turystyczno-rekreacyjnej wśród mieszkańców miasta,

* propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym,

 * promowanie przestrzegania zasad ruchu drogowego.

Warunki uczestnictwa:

 1. Rajd ma charakter otwarty: mogą wziąć w nim udział mieszkańcy miasta Mińsk Mazowiecki niezależnie od wieku, z zastrzeżeniem:

– osoby poniżej 12 roku życia uczestniczą w Rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.

 1. W Rajdzie biorą udział tylko pojazdy napędzane siłą ludzkich mięśni
 2. Każdy uczestnik Rajdu musi posiadać sprawny rower, wyposaż
 3. Udział w Rajdzie jest bezpłatny
 4. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego                 i ścisłego wykonywania poleceń służb porządkowych
 5. Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu, nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na jego trasie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie Rajdu: szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po przejeździe, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich, ponadto uczestnicy zobowiązani są do zachowywania się w sposób niezagrażający innym.
 7. Zabrania się noszenia oraz używania niebezpiecznych przedmiotów, broni, materiałów pirotechnicznych, posiadania i spożywania napojów alkoholowych, przyjmowania środków odurzających i substancji psychotropowych, zjeżdżania z trasy rajdu bez zgody organizatora.
 8. Organizator zapewnia służby porządkowe i informacyjne oraz zabezpieczenie medyczne.
 9. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy należących do uczestników.
 10. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatorów
 11. Za niewłaściwe zachowanie zakłócające bezpieczeństwo przejazdu, uczestnicy mogą zostać usunięci z udziału w imprezie.
 12. Organizator imprezy uprawniony jest do rejestrowania jej przebiegu przy pomocy urządzeń nagrywających obraz i dźwięk oraz do dalszego przetwarzania zapisu.

Postanowienia końcowe:

 1. Wszyscy uczestnicy startując w Rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu Rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.
 2. Uczestnik poprzez udział w Rajdzie oświadcza, iż jego stan zdrowia mu na to pozwala.
 3. Wzięcie udziału w Rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.