Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Akceptuję

Miejska Biblioteka Publiczna
w Mińsku Mazowieckim

Zdjecie_biblioteki2.jpg

RajdRowerowy poster3

Na co dzień po naszym mieście chodzimy, jeździmy samochodem. Rzadziej rowerem. Zabiegani, pędzący po zakupy, do pracy, do przedszkola, by odebrać dziecko. Nie mamy czasu rozejrzeć się, zatrzymać, zobaczyć co nowego, co się zmieniło lub zmienia. Mamy okazję to nadrobić w sobotę, 13 maja. Z wysokości rowerowego siodełka będzie łatwiej i ciekawiej!

 

Regulamin Rajdu glowka

 

 
 

Regulamin określa zasady, cele i warunki Rajdu oraz sposoby zachowania się uczestników. Organizatorem Rajdu jest miasto Mińsk Mazowiecki.

Trasa Rajdu:

   start MDK (ul. Warszawska 173) – spod fontanny,

 przejazd przez park do ul. Budowlanej,

    rondo NSZZ „Solidarność”,

    zjazd w ul. Jasną,

    skręt i przejazd ul. Jasną do ul. Bocznej,

v    ul. Boczna do ul. 11 Listopada do ronda por. St. Maciejewskiego,

    skręt w ul. Topolową i przejazd do MDK.

Cele Rajdu:

zwiększanie atrakcyjności turystycznej miasta,

promocja turystyki rowerowej,

wzrost aktywności turystyczno-rekreacyjnej wśród mieszkańców miasta,

vpropagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym,

promowanie przestrzegania zasad ruchu drogowego.

Warunki uczestnictwa:

 1. Rajd ma charakter otwarty: mogą wziąć w nim udział mieszkańcy miasta Mińsk Mazowiecki niezależnie od wieku, z zastrzeżeniem:

– osoby poniżej 12 roku życia uczestniczą w Rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.

 1. W Rajdzie biorą udział tylko pojazdy napędzane siłą ludzkich mięśni
 2. Każdy uczestnik Rajdu musi posiadać sprawny rower, wyposaż
 3. Udział w Rajdzie jest bezpłatny
 1. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego                 i ścisłego wykonywania poleceń służb porządkowych
 2. Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu, nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na jego trasie.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie Rajdu: szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po przejeździe, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich, ponadto uczestnicy zobowiązani są do zachowywania się w sposób niezagrażający innym.
 4. Zabrania się noszenia oraz używania niebezpiecznych przedmiotów, broni, materiałów pirotechnicznych, posiadania i spożywania napojów alkoholowych, przyjmowania środków odurzających i substancji psychotropowych, zjeżdżania z trasy rajdu bez zgody organizatora.
 5. Organizator zapewnia służby porządkowe i informacyjne oraz zabezpieczenie medyczne.
 6. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy należących do uczestników.
 7. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatorów
 8. Za niewłaściwe zachowanie zakłócające bezpieczeństwo przejazdu, uczestnicy mogą zostać usunięci z udziału w imprezie.
 9. Organizator imprezy uprawniony jest do rejestrowania jej przebiegu przy pomocy urządzeń nagrywających obraz i dźwięk oraz do dalszego przetwarzania zapisu.

Postanowienia końcowe:

 1. Wszyscy uczestnicy startując w Rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu Rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.
 2. Uczestnik poprzez udział w Rajdzie oświadcza, iż jego stan zdrowia mu na to pozwala.
 3. Wzięcie udziału w Rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja organizatora jest decyzjąą. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.projekt